SzkoleniaSzkolenie otwarte:

Prosta windykacja należności- aspekty prawne i negocjacje polubowne

Każdy menedżer doskonale wie, że jednym z najważniejszych codziennych problemów zarządzania jest utrzymanie płynności finansowej firmy. Tymczasem ponad 80% Polskich Firm trwale lub przejściowo nie reguluje w wyznaczonych terminach płatności oraz zobowiązań. Może to doprowadzić do bankructwa i upadłości oraz poważnego kryzysu gospodarczego.

Powszechne jest przekonanie uczestników obrotu gospodarczego o bezkarności dłużników i nieskuteczności legalnych sposobów windykowania wierzytelności oraz wysokich kosztach stosowanych procedur prawnych i ekonomicznych. Jednak wbrew tym opiniom istnieją sposoby skutecznego postępowania windykacyjnego, a także metody i techniki efektywnego zabezpieczenia się przed nie wywiązaniem się kontrahentów z zaciągniętych zobowiązań finansowych.

 

Zatem, niniejsze szkolenie pozwoli na uporządkowanie posiadanej już wiedzy z zakresu windykacji w sposób prosty i możliwy do wykonania dla osób zajmujących się w firmie płatnościami czy też osób, które mają dopiero taki zamiar.

Niniejsze szkolenie opracowane zostało na podstawie pochodzących ze źródeł wewnętrznych - wielu lat doświadczeń i zdobytej wiedzy -  firmy Aniemax Consulting Finance, Investment&Management Aniefiok Ntuk  z siedzibą w Katowicach, oraz jej współpracowników, zajmującą się nieprzerwalnie od ponad 20 lat doradztwem gospodarczym, w tym także windykacją należności.

Współpracujemy z Kancelarią Radców Prawnych - cały czas uzupełniając wiedzę i ją aktualizując.

 

Zapraszamy na szkolenie z powyższego tematu.

Zapisy pod numerem telefonu: 32 251 80 12

Najbliższe planowane szkolenie: termin do uzgodnienia

Zobacz ramowy plan szkolenia:

Cele szkoleniowe:

Poziom wiedzy:

Uczestnicy szkolenia przyswoją wiedzę z zakresu windykacji należnosci, uporządkują działania w prostej windykacji i przyswoją wiedzę z obszaru aspektów prawnych.

Poziom umiejętności:

Uczestnicy szkolenia przećwiczą pisanie podstawowych pism z obszaru windykacji zgodnie z wymogami prawa oraz będą trenować negocjacje polubowne z dłużnikami.

 

Poziom postaw:

Uczestnicy szkolenia przekonają się o ważności czynności windykacyjnych zgodnych z prawem oraz o tym, jak ważne jest sprawdzenie wiarygodności kontrahenta przed zawarciem umowy wraz ze sposobami zdobywania wiedzy o kontrahencie.

start szkolenia godz. 10:00

zawartość

sesja I godz. 10:00 do 11:00

(przedstawienie się i rytuały początkowe: rundka startowa, kontrakt, "lodołamacz", oczekiwania uczestników, prezentacja programu szkolenia-celów)

przerwa: 10min.

kawa, herbata

sesja II godz. 11:10 do 12:30

mini-wykład teoria windykacji należności, aspekty prawne; pojęcia: dłużnika, należności, windykacji, wierzytelności czy długu, dokumentacja związana z windykacją, ćwiczenia z zakresu pisania prostych pism windykacyjnych

przerwa: 15 min

kawa, herbata

sesja III godz. 12:45 do 13:45

mini-wykład dotyczący działań prewencyjnych, negocjacje polubowne z dłużnikiem, możliwości odzyskania wierzytelności; ćwiczenie: uczestnicy sami będą konstruować wezwania do zapłaty, monity, ugody pozasądowe

przerwa: 15 min

kawa, herbata, napoje

sesja IV godz. 14:00-15:00

wspólne omówienie nabytej wiedzy, odpowiadanie trenera na wątpliwości uczestników w zakresie tematyki szkolenia, zakończenie szkolenia.

 

 

Trener: Aneta Kielar-Ntuk

Dossier trenerskie

Aneta Kielar-Ntuk

 

Trener biznesu, Coach ICF - Biznes Coaching, Life Coaching, Consultant

Ekspert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi - HR miękki

oraz w coachingu sprzedażowym i biznesowym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarach sprzedaży zarówno usług jak i produktów w branży telekomunikacyjnej oraz w branży finansowej i doradztwie dla MŚP.

 

Wykształcenie

Aneta Kielar-Ntuk ukończyła studia na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła również szkołę Trenerów ENTREPRENO w Katowicach. Dodatkowo szkołę Coachów - PROFI BIZNES GROUP ze Szczecina. Aktualnie ubiega się o akredytację w największej organizacji zrzeszającej Coachów na Świecie- ICF Global.

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu na kierunku  Akredytowany Coach ICF.

 

Doświadczenie zawodowe

Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako Kierownik administracyjny w niewielkiej firmie zajmującą się sprzedażą usług.

Przez kolejne kilka lat pracowała dla największego operatora telekomunikacyjnego w branży komórkowej - Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (obecnie T-Mobile Polska S.A.)- najpierw w Sklepie firmowym, a następnie w Salonie firmowym. Drogą awnasu przeszła przez kilka stanowisk - od Działu obsługi klienta, poprzez Dział kas i Dział Sprzedaży dla klienta biznesowego.

Od ponad 7 lat pracuje dla firmy consultingowej w zakresie doradztwa biznesowego i gospodarczego dla małych i średnich firm. Zajmuje się działem administracyjnym, ale przede wszystkim Działem szkoleń - gdzie prowadzi szkolenia dla nowych pracowników, szkolenia z obsługi klienta, szkolenia z zakresu negocjacji, call cold oraz coachingu sprzedażowego. Specjalizuje się tez w prowadzeniu szkoleń związanych z windykacją należności -ze wzgląedu na profil działalności pracodawcy. Poza tym aktywnie prowadzi Life Coaching oraz Biznes Coaching.

 

Obszary specjalizacji:

  • Life Coaching

  • Biznes Coaching

  • Coaching sprzedaży

  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - miękkie zagadnienia

  • Szkolenia dotyczące negocjacji, obsługi klienta, rozmów Cold Call

  • Praktyczne wykorzystanie głosu - szkolenia dedykowane trenerom, wykładowcom, osobom wykorzytsującym swój głos w pracy.

 

Zainteresowania

Wolny czas to rodzina- prywatnie mama trzech synów. Ich rozwój i zainteresowania są priorytetem ale też napędem oraz inspiracją do mojego rozwoju zawodowego i prywatnego.

Stawiam na swój stały rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji, uwielbiam nowe wyzwania.

 

 

Zapraszamy na szkolenie!!!