RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIAProces restrukturyzacji zadłużenia przez konwersję na inne aktywa (udziału, akcje, obligacje) sekurytyzacji zależy od:

 • poziomu deficytu bilansowego i konieczności odtworzenia dodatniej wartości netto (added value netto),
 • zdolności obsługi długu przez firmę,
 • możliwości pozyskania nowego kapitału,
 • optymalnego poziomu zadłużenia po restrukturyzacji,
 • udziału kapitału własnego do długu, dotychczasowego kapitału własnego i nowego kapitału,
 • oszacowania poziomu niedoboru środków własnych do alokacji konwersji.

Zespół Doradztwa Finansowego Aniemax Capital Sp. z o.o. specjalizuje się w dziedzinie:

 • Restrukturyzacji finansowej, kapitałowej, organizacyjnej, human capital resources (zasobów ludzkich, zatrudnienia),
 • Odbudowywaniu wartości dodatniej dla grup interesów,
 • Doradztwie i wdrażaniu (pod klucz) programów restrukturyzacyjno-naprawczych,
 • Turnaround / interim management, czyli wdrażaniem planu sanacyjno-naprawczego i opanowanie sytuacji kryzysowej,
 • Przywracaniem zaufania klientów i inwestorów,
 • Project finance and management (montażem finansowym na realizację projektu inwestycyjnego oraz zarządzaniem poszczególnymi fazami w czasie realizacji projektu, a także identyfikacją i alokacją ryzyka zagrażającego powodzeniu projektu, a także eliminacją ryzyka,
 • Ustalania potrzeb gotówkowych poprzez windykację należności, upłynnienie zbędnych części majątku i maksymalizacji płynności,
 • Pozyskiwania nowych źródeł finansowania w tym konwersji długu na kapitał (udziały, akcje, obligacje).

W ramach wdrożenia Aniemax Capital zapewnia:

 • kierowanie procesem zarządzania restrukturyzacją, prowadzonym przez doświadczonych Interim Managerów , wspieranych przez ekspertów Aniemax Capital,
 • nadzorowanie sprawami komunikacji z grupami interesów,
 • Aniemax Capital Interim Management zapewni zarządzanie w sytuacji kryzysowej (Crisis Management) gwarantując skuteczne wdrażanie programu sanacyjno-naprawczego,
 • Aniemax Capital Interim Management zapewni radykalną poprawę wyników i szybki wzrost inwestycji.