FUNDUSZ HIPOTECZNYOBLIGACJE HIPOTECZNE

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowość na rynku polskim – atrakcyjne oferty refinansowane, bezpieczne i dochodowe inwestycje w postaci obligacji hipotecznych. Są one wyjątkowo atrakcyjnym instrumentem inwestycyjnym zapewniającym bezpieczeństwo i większe zyski w porównaniu z obligacjami emitowanymi przez Skarb Państwa. Stanowią one atrakcyjne źródło finansowania dla właścicieli nieruchomości komercyjnych ze względu na niski koszt oraz długoterminowe warunki spłaty.

Aniemax Capital wprowadza nowe produkty i usługi w dzierżawie zwrotnej nieruchomości i dzierżawie nieruchomości przez Aniemax Capital od osób trzecich. Dzierżawa zwrotna polega na tym, że klient sprzedaje nieruchomość Aniemax Capital za określoną kwotę. Następnie Aniemax Capital dzierżawi nieruchomość klienta i zobowiązuje się sprzedać ją z powrotem klientowi po zakończeniu okresu dzierżawy po ustalonej cenie.

 • czas trwania dzierżawy min.10 lat
 • finansowanie: 50-75% wartości nieruchomości
 • niezbędne jest powołanie specjalnej spółki

Korzyści dla klienta:

 • zwiększenie płynności
 • długoterminowe finansowanie
 • możliwość planowania długoterminowego
 • gwarantowana cena odkupu nieruchomości po zakończeniu dzierżawy

Aniemax Capital zapewnia:

 • analizę ekonomiczno-finansową klienta
 • analizę ekonomiczno-prawną nieruchomości, ryzyka i zabezpieczeń
 • zapewnia źródło finansowania i prezentowania projektu potencjalnym inwestorom oraz realizację projektu “pod klucz” (turn key solution)

W przypadku emisji obligacji zabezpieczenie stanowi m. in.:

 • hipoteka na nabywanej nieruchomości
 • zastaw rejestrowy na wierzytelności i umowie dzierżawy
 • zastaw rejestrowy na udziałach SPV
 • weksel własny klienta
 • kaucja wpłacona przez klienta
 • uruchomienie specjalnego konta (ESCROW) do realizacji wszelkich płatności związanych z transakcją
 • administrator nieruchomości

Zalety transakcji:

 • bezpieczeństwo: minimalizacja ryzyka AC poprzez SPV, 100% zastaw rejestrowy na udziałach spółki oraz realizacja wszelkich płatności za pośrednictwem konta ESCROW
 • elastyczność: możliwość wcześniejszego wykupu obligacji
 • niezależność: stałe warunki transakcji
 • rentowność: długoterminowe spłaty umożliwiają uzyskanie lepszych efektów finansowych z działalności własnej