KONSULTING I MEDIACJEWieloletnie doświadczenie oraz kwalifikacje naszych konsultantów pozwalają nam na profesjonalną obsługę Klientów w zakresie:

  • mediacji,
  • doradztwa prawnego,
  • doradztwa strategicznego.

W celu przyspieszenia procesu sądowego powołano do życia instytucję mediacji, będącą alternatywą wobec tradycyjnego modelu postępowania sądowego.

Mediacja ma ułatwić stronom pojednanie się, zawarcie ugody, dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i prawa pracy.

Przepisy mediacji reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie kodeksu postepowania cywilnego.

Aniemax Capital Sp. z o.o. zaprasza do korzystania z usług mediatorów w sprawach:

  • gospodarczych,
  • cywilnych,
  • prawa pracy,
  • rodzinnych.

Aniemax Capital Sp. z o.o. od 20 lat zajmuje się restrukturyzacją i windykacją należności, którą poprzedza mediacjami w zakresie dochodzenia należności.