RESTRUKTURYZACJAZARZĄDZANIE RESTRUKTURYZACYJNO-NAPRAWCZE

TURNAROUND & INTERIM MANAGEMENT SERVICE

Grupa Aniemax Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach specjalizuje się w restrukturyzacji przedsiębiorstw, turnaround management oraz świadczy profesjonalne usługi konsultingowe z zakresu finansów w celu podniesienia konkurencyjności i efektywności naszych klientów oraz uwolnienia niewykorzystanego potencjału i synergii w Państwa firmach.

Doradztwo jest adresowane do zarządów, rad nadzorczych spółek oraz właścicieli MŚP. Aktywnie doradzamy i uczestniczymy we wdrożeniu programów restrukturyzacji:

 • Kapitałowej
 • organizacyjnej
 • finansowej
 • zatrudnienia

Naszą misją jest dostrzec i zrozumieć powstające w organizacji problemy i podjąć się odpowiedniego procesu usprawniającego jej funkcjonowanie.

Aniemax Capital Consulting dzieli się na trzy grupy:

 1. doradztwo i wsparcie w okresie trudności finansowych firm
 2. turnaround management, czyli zarządzanie restrukturyzacyjno-naprawcze
 3. interim management – zarządzanie czasowe, polegające na wykonaniu jasno sprecyzowanego zadania w określonych ramach czasowych.

Zarząd Aniemax Capital posiada 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu restrukturyzacyjno-naprawczym zwanym na Zachodzie turnaround management, czyli odwrócenie procesu upadłości dzięki przywróceniu wzrostu rentowności i zysku.

Główne obszary działalności turnaround management to:

 • określenie cech i strategii firmy
 • poprawa wizerunku firmy
 • restrukturyzacja zobowiąza
 • optymalizacja zasobów ludzkich i rzeczowych
 • restrukturyzacja finansowa
 • opracowanie nowego schematu organizacyjnego – reorganizacja i re branding
 • pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania
 • skuteczny marketing i sprzedaż
 • opracowanie planów finansowych – budgeting, raporting, monitoring, oraz kontrola i sprawozdawczość finansowa