Oferta 

 

"OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ"

 

Buduj swoją przyszłość z energią – nie przepłacaj, obniż rachunki

za energię elektryczną!!!!

 

 

Szanowni Państwo,

 

w imieniu spółki ENERGA – OBRÓT S.A., mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r..

Oferta Grupy ENERGA pozwala Klientom optymalizować swoje wydatki i korzystać z rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Jeden mały krok do wielkich oszczędności!!!

 

GRUPA ENERGA – podstawowe informacje

 

to grupa kapitałowa, która zajmuje się wytwarzaniem, obrotem

oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej.

Jest drugim pod względem wielkości sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce – dostarcza energię dla ponad 2,9 mln klientów

oraz największym producentem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – sieć 49 własnych elektrowni wodnych, instalacji spalających biomasę i farm wiatrowych.

 

Co zyskujesz wybierając

ENERGA – OBRÓT S.A.?

 

 1. niższą stawkę za Mwh,

 2. gwarancję niezmiennej ceny do końca 2016r.,

 3. brak opłaty handlowej,

 4. certyfikat korzystania z "zielonej energii".


 

Zmiana sprzedawcy – to możliwe – co zmieni się dla Ciebie?

Od 2007 roku klienci w Polsce mogą sami wybierać swojego sprzedawcę energii, dzięki zasadzie TPA – Third Party Access. TPA jest to zasada polegajaca na dobrowolnym wyborze sprzedawcy energii, przy czym spełnione muszą być dwa wymogi formalne:

 

 1. sprzedawca ma zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD) z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na terenie którego przyłączony jest obiekt klienta,

 2. zainstalowany w obiekcie układ pomiarowo – rozliczeniowy jest dostosowany do wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IriESD) lokalnego OSD.

 

~ Zmiana sprzedawcy prądu jest prosta i nie powoduje przerw

w dostawie energii !!! ~

Po zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy, dystrybucja energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie umowy dystrybucji z Twoim obecnym Operatorem Systemu Dystrybycyjnego, a usługą sprzedaży energii na podstawie umowy sprzedaży zajmować się będzie Energa.

Jakie dokumenty należy przygotować do podpisania umowy??

 

 • kserokopia dowodu osobistego osoby decyzyjnej,

 • dokumenty rejestrowe: NIP, REGON,

 • wpis do ewidencji CEIDG lub KRS,

 • 3 ostatnie faktury za zużytą energię elektryczną,

 • umowa z obecnym sprzedawcą energii,

 • tytuł prawny do obiektu.

Wystarczy jedno spotkanie, podpis i kilka minut formalności – 5 kroków:

 

 1. Skontaktuj się z doradcą,

 2. Umów sie na spotkanie i dowiedz, jakie dokumenty należy przygotować,

 3. Złóż podpis na pełnomocnictwie i umowie,

 4. Przeprowadzimy cały proces zmiany sprzedawcy za Ciebie,

Ciesz się oszczędnościami!!!


Uwierz, że za energię można płacić mniej,

udowodnimy, że to możliwe. Skontaktuj się z nami!

Dane kontaktowe doradcy:

 

Aniemax & Partners

Energy Finance Consulting

ul. Mickiewicza 15

40-951 Katowice

 

 

email :  katowice@aniemaxcapital.com

telefon: 739 554 639