KREDYTYKredyty oferowane przez Aniemax Capital mogą być wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej lub na każdy inny dowolny cel.

Jeżeli:

 • Twoja firma się rozwija,
 • szukasz środków na inwestycje,
 • potrzebujesz pieniędzy na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

mamy dla Ciebie:

 • kredyt w rachunku bieżącym
 • kredyt obrotowy
 • kredyt inwestycyjny

Oferowane przez nas kredyty:

 • przeznaczone są dla MŚP, których wartość rocznych przychodów jest niższa bądź równa 30 mln zł
 • przeznaczona są na dowolny cel (finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, inwestycje)
 • zabezpieczane są: do 200 tys. zł wekslem i pełnomocnictwem do rachunku, powyżej 200 tys. zł w inny sposób do uzgodnienia z bankiem.

Kredyt w rachunku bieżącym:

 • cel: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej,
 • okres kredytowania do 12 miesięcy,
 • stały, internetowy bądź telefoniczny dostęp do rachunku,
 • decyzja w ciągu 24 godzin,

Kredyt obrotowy:

 • dowolny cel związany z bieżącą działalnością firmy
 • okres kredytowania do 12 miesięcy,
 • stały, internetowy lub telefoniczny dostęp do rachunku,
 • decyzja w ciągu 24 godzin

Kredyt inwestycyjny:

 • cel: odtworzenie lub zwiększenie majątku trwałego firmy, bez konieczności zamrażania posiadanych środków własnych,
 • okres kredytowania: do 15 lat
 • karencja – do 18 miesięcy przy kredycie w PLN i do 12 miesięcy przy kredycie w dewizach,
 • dodatkowe zabezpieczenie - poręczenie z Funduszu Poręczeń Kredytowych S.A. POLFUND.

Biuro obsługi klienta:
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Tel./Fax (32) 251-80-12

 

Bez zbędnych formalności, szybko i sprawnie możesz zdobyć pieniądze na finansowanie inwestycji lub bieżącą działalność swojej firmy.

Oto oferta kredytowa dla MŚP proponowana przez Aniemax Capital:

Biznes Ekspres

 • Kredyt w rachunku bieżącym
 • Kredyt obrotowy
 • Kredyt inwestycyjny

Kredyt w rachunku bieżącym

Co go wyróżnia?

 • dowolny cel związany z bieżącą działalnością firmy
 • możliwość odnawiania kredytu,
 • poprawa płynności finansowej firmy,
 • stały, internetowy bądź telefoniczny dostęp do rachunku,
 • decyzja w ciągu 24 godzin,

Firma zyskuje:

 • nowe możliwości dzięki dodatkowym funduszom,
 •  lepszą płynność finansową,
 • oszczędność czasu,
 • fachową obsługę.

Kredyt obrotowy

Co go wyróżnia?

 • dowolny cel związany z bieżącą działalnością firmy
 • korzystny okres kredytowania – do 3 lat,
 • brak problemów z płynnością finansową,
 • elastyczne warunki kredytu:
  - otrzymujesz – jednorazowo lub w ratach,
  - spłacasz – jednorazowo lub w ratach,
 • stały, internetowy lub telefoniczny dostęp do rachunku,
 • decyzja w ciągu 24 godzin
 • profesjonalne doradztwo.

Firma zyskuje:

 • oszczędność czasu,
 • bezpieczeństwo,
 • lepszą płynność finansową.

Kredyt inwestycyjny

Co go wyróżnia?

 • cel: odtworzenie lub zwiększenie majątku trwałego firmy, bez konieczności zamrażania posiadanych środków własnych,
 • długoterminowość – okres spłaty do 15 lat,
 • karencja – do 18 miesięcy przy kredycie w PLN i do 12 miesięcy przy kredycie w dewizach,
 • elastyczne warunki kredytu:
  - otrzymujesz – jednorazowo lub w ratach,
  - spłacasz – jednorazowo lub w ratach,
 • dodatkowe zabezpieczenie - poręczenie z Funduszu Poręczeń Kredytowych S.A. POLFUND,
 • zwiększenie możliwości finansowania – 80% planowanej inwestycji
  netto.

Firma zyskuje:

 • bezpieczeństwo,
 • oszczędność czasu,
 • indywidualne warunki,
 • większą płynność finansową.