OBSŁUGA WIERZYTELNOŚCIBrak zapłaty należności zagraża płynności finansowej Państwa firmy. Efektywnym rozwiązaniem tego problemu jest obsługa wierzytelności przez Aniemax Capital. Jest to sposób wypróbowany i wykazujący dużą skuteczność.

Jeśli Państwa firma posiada dłużników pragniemy zaprosić do stałej współpracy w zakresie windykacji należności, gwarantujemy pełne zaangażowanie w powierzone sprawy. Swoich Klientów traktujemy bardzo indywidualnie. Każdy dający zlecenie ma możliwość stałego kontaktu z przydzielonym firmie opiekunem znającym na bieżąco przebieg powierzonych spraw. Gwarantujemy Państwu dogłębne sprawdzenie wierzytelności, dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu skuteczności podjętych działań.

Na życzenie klienta podejmujemy czynności procesowe w pełnym zakresie tj. od złożenia pozwu do czynności egzekucyjnych.

W ofercie Aniemax Capital znajdują się następujące usługi w zakresie obsługi wierzytelności:

 • windykacja wierzytelności,
 • postępowanie pozasądowe,
 • postępowanie sądowe,
 • konsolidacja długów,
 • zmiana (konwersja) zadłużenia na akcje i udziały,
 • ściąganie zabezpieczonych należności wynikających z kredytów kupieckich,
 • stałe monitorowanie płatności w firmie,
 • kontrola możliwości płatniczych podmiotów gospodarczych,
 • umowa powierniczego przelewu.

Zalety obsługi wierzytelności prowadzonej przez Aniemax Capital:

 • Windykacja pozasądowa pozwala na ściągnięcie należności niespornych i przeterminowanych na drodze ugodowej.
 • W przypadku gdy droga pozasądowa okaże się nieskuteczna lub sprawa okaże się sporna, ANIEMAX CAPITAL zapewnia pomoc prawną współpracujących kancelarii w dalszym dochodzeniu roszczenia.
 • ANIEMAX CAPITAL stosuje nie tylko nacisk na dłużnika, ale występuje często w roli mediatora.
 • Prowadzenie postępowania nie oznacza straty klienta. Dłużnik po uregulowaniu długu może nadal być ważnym Państwa kontrahentem.
 • Niskie koszty, znacznie niższe niż sądowe. Prowizja zaś pobierana jest dopiero od ściągniętych przez nas wierzytelności

Czy chciałbyś zaoszczędzić czas i pieniądze wydawane na ściganie Twoich nierzetelnych klientów i zająć się swoją działalnością główną?

Jeśli tak, skontaktuj się z nami.

Biuro Obsługi Klienta
ul. Mickieiwcza 29
40-085 Katowice

Tel./Fax: (32) 251-80-12

E-mail: info@aniemaxcapital.com